ผ้ากรองสำหรับเครื่องอัดตะกอน

ผ้ากรองสำหรับเครื่องอัดตะกอน  Filter Cloth for Filter Press
ด้วยประเภทผ้า Polyester, Polypropylene, Polyamid
มีทั้งแบบ Mono-mono, Mono-Multi, Multifilament คุณลักษณะล้วนเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

Home ผ้ากรองสำหรับเครื่องอัดตะกอน