ผ้ากรองของเหลว

ผ้ากรองของเหลว

  1. Polyester Needle Felt 1-200 micron
  2. Polypropylene Needle Felt 1-200 micron
  3. Nylon Monofilament mesh  30-1500 micron
  4. Polyester Monofilament mesh 30-1500 micron

Home ผ้ากรองของเหลว