อุปกรณ์โครงตะแกรง

ส่วนประกอบของโครงตะแกรง เช่น หัว Ventury ,Top & Bottom มีทั้งแบบ Galvanize Steel  และ Stainless Steel มีหลายขนาดด้วยกัน 

Home อุปกรณ์โครงตะแกรง